III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

21.11.2018

O istocie i zmianach pozycji oraz roli regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku rozmawiali uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej. W obradach, odbywających się 21 i 22 listopada br., wzięli udział politolodzy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego państw Ameryki Łacińskiej w Polsce.
Produkcja TV UMCS