Fotorelacja ze spotkania z przedstawicielami ABW

11 maja 2022 r. w auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS został przeprowadzony wykład przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla społeczności akademickiej UMCS. W spotkaniu z ramienia ABW udział wzięli: płk Adam Gwiazdowicz i kpt. Magdalena Jarzębska.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował prof. dr hab. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. W spotkaniu wzięli również udział wykładowcy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa: dr Ewelina Górka, dr Łukasz Jędrzejski oraz mgr Jakub Wołyniec. Na wykładzie była także obecna dr Hanna Bazhenova z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.

Zorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS spotkanie miało charakter hybrydowy, z uwzgłędnieniem możliwości dołączenia do wykładu przez wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników Uczelni za pośrednictwem platformy MS Teams.

W trakcie wykładu płk Adam Gwiazdowicz w sposób niezwykle fascynujący przedstawił licznie zgromadzonej zarówno w auli, jak i w przestrzeni wirtualnej publiczności tematykę związaną z zakresem działań i zadaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, takich jak:

  • kontrwywiad,
  • zwalczanie terroryzmu,
  • przeciwdziałanie proliferacji BMR,
  • ochrona informacji niejawnych. 

Nasz gość także omówił pokrótce sposoby działania agencji, wspomniał o pracy służb specjalnych w przeszłości, cofając się aż do bitwy pod Grunwaldem.

Płk Adam Gwiazdowicz wraz z towarzyszącą mu kpt. Magdaleną Jarzębską dużą część wykładu poświęcił na omówienie procesu rekrutacyjnego i elementów podlegających ocenie podczas rekrutacji do służby specjalnej.

Przewidziany po wykładzie czas na zadawanie pytań został owocnie wykorzystany przez wszystkich obecnych na sali i siedzących przed monitorami komputerów chętnych uzyskać od gości odpowiedzi na nurtujące ich pytania.


fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2022