Dokumenty wymagane przed obroną

Studenci przygotowujący się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego zobowiązani są do złożenia w dziekanacie (przynajmniej 2 tygodnie przed terminem obrony) kompletu dokumentów:

  • 4 zdjęcia (4,5 x 6,5 cm)
  • dowód opłaty za dyplom (60zł) - płatne na konto indywidualne studenta - z wyłączeniem absolwentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 i później
  • druk oświadczenia informującego o zawartych w niej plikach (z APD)
  • oświadczenie promotora i studenta według Załącznika nr l do Zarządzenia Nr 42/2007 Rektora UMCS z dnia 29.10.2007 r.

Załączniki