Do studentów kierunku Dziennikarstwo i kom. społ.

Prośba do wszystkich studentów studiów I i II stopnia, kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Produkcja medialna

Szanowni Państwo bardzo proszę o zapoznanie się z poniższym listem i zachęcam do udziału w ważnej dla naszego środowiska ankiecie.

Dr Beata Romiszewska

 

Drodzy Studenci,

zapraszamy Państwa do udziału w krótkich badaniach, niezwykle cennych dla dalszego rozwoju programu nauczania dziennikarstwa w Polsce.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I PROSIMY o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tych 2 ankiet.
http://www.mtresearch.pl/limesurvey/index.php?sid=97158&lang=pl
http://www.mtresearch.pl/limesurvey/index.php?sid=64246&lang=pl

Uczestniczą w ten sposób Państwo w prestiżowym wydarzeniu, projekcie badawczym kompetencji komunikacyjnych oraz etycznych przyszłych dziennikarzy. Tym samy staną się Państwo współtwórcami pierwszej w Polsce tego typu inicjatywy badawczej na 10 najlepszych uniwersytetów w Polsce.

Zainteresowanym osobom, które wypełnią ankiety, możemy przesłać odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające wzięcie udziału w tego typu inicjatywie.

Z pozdrowieniami i wdzięcznością

Małgorzata Laskowska i Krzysztof Marcyński
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.media.uksw.edu.pl/

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2015