Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie

Obowiązkowe zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie prowadzone w w semestrze letnim rozpoczną się 17 lutego 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 26 lutego 2020 roku godzinie 23.59.

Szczegóły podane są na stronie internetowej UMCS

Informacja o tym, czy na danym roku i kierunku obowiązuje wykład ogólnouniwersytecki (oraz w jakiej ilości godzin) podana jest w planie zajęć w kolumnie "Uwagi".

    Aktualności

    Data dodania
    16 lutego 2020