Zapisy na seminaria - terminarz (aktualizacja)

Obowiązkowe zapisy na seminaria

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przed semestrem letnim roku ak. 2019/2020 muszą dokonać zapisu na seminarium.

Zapisy zostaną uruchomione w  dniu 22.02.2020 r. o podanych niżej godzinach.

Zapisy zostaną wyłączone w dniu 1.03.2020 r. o godz. 23.00.

Tematyka seminariów - kliknij tutaj

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).


STUDIA STACJONARNE, I stopień (2 rok)


Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 11.00
1. Prof. dr hab. Marek Pietraś
2. Prof. dr hab. Walenty Baluk
3. Prof. dr hab. Jan Holzer
4. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
6. Prof. dr hab. Waldemar Paruch
7. Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
8. Prof. dr hab. Konrad Zieliński
9. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS
10. Dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. UMCS
11. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
12. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
13. Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS
14. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS
15. Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
16. Dr hab. Aneta Dawidowicz
17. Dr hab. Monika Kowalska
18. Dr hab. Tomasz Browarek
19. Dr hab. Waldemar Bulira
20. Dr hab. Marcin Wichmanowski
21. Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
22. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
23. Prof. dr hab. Czesław Maj
24. Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
25. Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
26. Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
27. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
28. Dr hab. Konrad Pawłowski
29. Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Społeczeństwo informacyjne - godz. 12.00
1. Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
2. Dr Jerzy Mycka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 13.00
1. Prof. dr hab. Ewa Maj
2. Prof. dr hab. Jan Hudzik
3. Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
4. Dr hab. Bogdan Borowik
5. Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
6. Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
7. Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
8. Dr hab. Jakub Nowak
9. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
10. Dr hab. Anna Granat
11. Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
12. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. UMCS
13. Dr Renata Malesa
14. Dr Wojciech Maguś


STUDIA STACJONARNE, II stopień (1 rok)


Administracja publiczna - godz. 14.00
1. Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
2. Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak
3. Dr hab. Monika Kowalska

International Relations - godz. 14.00
1. Prof. dr hab. Marek Pietraś
2. Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
3. Dr David Jervis
4. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

Społeczeństwo informacyjne - godz. 14.00
1. Dr hab. Mariusz Sienkiewicz
2. Dr hab. Ewelina Podgajna

Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 15.00
1. Prof. dr hab. Walenty Baluk
2. Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
3. Prof. dr hab. Jan Holzer
4. Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5. Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
6. Prof. dr hab. Waldemar Paruch
7. Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
8. Prof. dr hab. Konrad Zieliński
9. Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS
10. Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
11. Dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. UMCS
12. Dr hab. Waldemar Bulira
13. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
14. Prof. dr hab. Czesław Maj
15. Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
16. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
17. Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
18. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 16.00
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
3. Prof. dr hab. Ewa Maj
4. Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
5. Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS
6. Dr hab. Bogdan Borowik
7. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
8. Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS

Produkcja medialna - godz. 17.00
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
3. Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS
4. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
5. Prof. dr hab. Jan Hudzik
6. Dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS
7. Dr hab. Jakub Nowak
8. Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
9. Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
10. Dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS
11. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
12. Dr hab. Małgorzata Stępnik


STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień (2 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 18.00
1. Dr hab. Aneta Dawidowicz
2. Dr hab. Irma Słomczyńska
3. Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska


STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień (1 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 18.00
1. Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
2. Dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS
3. Dr hab. Irma Słomczyńska
4. Dr hab. Marcin Wichmanowski
5. Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2020