VII Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki”

14 stycznia br. w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyło się VII Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki”.

Wydarzenie zostało przygotowane w formule online (MS Teams) przez Katedrę Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, przy wsparciu merytorycznym stałych partnerów: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie, Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie i Sekcji Bibliotek Naukowych SBP. Oddział Lublin, a ponadto Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Lublinie.

Forum stało się okazją do umacniania współpracy i wymiany doświadczeń w środowisku oraz promocji naszej Alma Mater. W wydarzeniu wzięło udział ponad 180 osób, reprezentujących biblioteki akademickie, publiczne, pedagogiczne i szkolne oraz inne ośrodki edukacji i informacji z Lublina i Lubelszczyzny, m.in. z Puław, Chełma, Zamościa, Włodawy, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Kraśnika, Poniatowej, Janowa Lubelskiego i wielu mniejszych miejscowości regionu. Wśród uczestników znaleźli się także goście z Warszawy i Kościerzyny.

W gronie teoretyków i praktyków bibliotekarstwa, informatologów, badaczy komunikacji społecznej i mediów, poszukiwano odpowiedzi na następujące kwestie:

 • w jaki sposób projektować i organizować funkcjonalną przestrzeń komunikacyjną w bibliotece?
 • jak nią skutecznie zarządzać w warunkach dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych?
 • jak kreować dobrą przestrzeń komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w bibliotece (w zespole pracowniczym, w sieci bibliotecznej, w otoczeniu społecznym itd.)?
 • w jakim zakresie w tych działaniach uwzględniane są potrzeby komunikacyjne zróżnicowanych grup użytkowników, w tym użytkowników o „specjalnych potrzebach”?
 • jakie znaczenie w skutecznym porozumiewaniu się z użytkownikiem mają kompetencje komunikacyjne bibliotekarzy i innych pracowników placówek bibliotecznych?
 • czy dostrzegana jest potrzeba zdobywania nowej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ważnych m.in. w kształtowaniu adekwatnej oferty bibliotecznej, budowaniu „wspólnego języka” i więzi ze zbiorowością, podnoszeniu prestiżu instytucji?
 • czy w dobie pandemii biblioteki bardziej otworzyły się na użytkownika i jaką rolę w tym procesie odgrywają technologie?
 • z jakimi problemami bibliotekom przyszło się zmierzyć podczas pracy w systemie home office?

Serdecznie dziękujemy Partnerom, Referentom i Uczestnikom!

  Aktualności

  Data dodania
  19 stycznia 2021