Szkoła Letnia - 18-26 września

W dniach 18-26 września 2017 w Lublinie odbędzie się Szkoła Letnia TRANSNARODOWOŚĆ W PRAKTYCE – PROJEKTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ organizowana we współpracy Zakładu Stosunków Międzynarodowych (Wydział Politologii UMCS), Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Centrum Kompetencji Wschodnich, Urząd Miasta Lublin.

Tematyka Szkoły Letniej koncentruje się na zjawiskach transnarodowości, globalizacji i integracji we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem procesów internacjonalizacji podmiotów samorządowych i transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnicy Szkoły Letniej będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności zarówno poprzez udział w wykładach i dyskusjach akademickich jak i poprzez warsztaty, wizyty studyjne i obserwacje dobrych praktyk w zakresie międzynarodowych projektów współpracy.

Szkoła Letnia przeznaczona jest dla młodych osób (18-30) z Polski, Ukrainy oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego, które interesują się teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowej współpracy rozwojowej. Weźmie w niej udział 20 osób. W trakcie rekrutacji uczestników szczególnie mile widziani byli:

  • młodzi liderzy społeczni i działacze organizacji pozarządowych,
  • młodzi samorządowcy,
  • studenci politologii, stosunków międzynarodowych oraz innych kierunków w zakresie nauk społecznych,
  • studenci i doktoranci z uczelni w Ukrainie, które współpracują z UMCS.

Językami Szkoły Letniej będą polski, ukraiński i angielski. Oprócz udziału w wykładach, dyskusjach i warsztatach uczestnicy odbędą też wizyty studyjne m.in. do: Biura Partycypacji Społecznej i Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin; Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Wolności i Fundacji Sempre al. Frente, wezmą także udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej.

Strona Szkoły Letniej: http://www.umcs.pl/en/summer-school-2017,13240.htm

Kontakt:
Dr Julita Rybczynska, Wydział Politologii UMCS, julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl
Mgr Elżbieta Gardjas-Ziętek, Centrum Europy Wschodniej UMCS, biuro@centrum.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2017