Obowiązkowe zapisy na specjalności dla studentów

Obowiązkowe zapisy na specjalności dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Aktualne programy zajęć dla poszczególnych specjalności <kliknij tutaj> lub wybierz zakładkę Dla studentów, menu Programy zajęć.

Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na podanych niżej kierunkach muszą przed semestrem letnim roku ak. 2021/2022 dokonać wyboru specjalności.

Dla studiów stacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 15 stycznia (sobota) 2022 r. o godzinie:
- Stosunki międzynarodowe, I stopnia (2 rok) - godz. 12.00
- International Relations, I stopnia (2 rok) - godz. 13.00
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - godz. 14.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia (1 rok) - godz. 15.00
- Stosunki międzynarodowe, II stopnia (1 rok) - godz. 16.00
- International relations, II stopnia (1 rok) - godz. 17.00
- Bezpieczeństwo narodowe, II stopnia (1 rok) - godz. 18.00
- Produkcja medialna, II stopnia (1 rok) - godz. 19.00

Dla studiów niestacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 15 stycznia (sobota) 2022 r. na następujacych kierunkach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - godz. 20.00
- Bezpieczeństwo narodowe, II stopnia (1 rok) - godz. 20.00

Możliwość zapisu zostanie wyłączona w dniu 19 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 12.00.


Studia stacjonarne, I stopień, 2 rok

Bezpieczeństwo narodowe (uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Stosunki międzynarodowe (uruchomione zostaną 2 specjalności o największym zainteresowaniu)
- Bezpieczeństwo międzynarodowe
- Integracja europejska
- Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
- Studia regionu Pacyfiku

International Relations (uruchomiona zostanie 1 specjalność o największym zainteresowaniu)
- Global Economy
- Regional Studies - Asia and Pacific
- Regional Studies - Central-East Europe


Studia stacjonarne, II stopień, 1 rok

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (uruchomione zostaną 2 specjalności o największym zainteresowaniu)
- Redaktorska
- Nowe media
- Public Relations

Stosunki międzynarodowe (uruchomiona zostanie 1 specjalność o największym zainteresowaniu)
- Międzynarodowy marketing terytorialny
- Pozaeuropejskie studia regionalne
- Dyplomacja ekonomiczna
- Projekty międzynarodowe

International relations (uruchomione zostaną 2 specjalności o największym zainteresowaniu)
- Economic diplomacy
- International Place Branding
- International Institutions
- Central and Eastern European Studies

Bezpieczeństwo narodowe (uruchomione zostaną 2 specjalności o największym zainteresowaniu)
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Cyberbezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej

Produkcja medialna (uruchomione zostaną 3 specjalności)
- Realizacja filmowo-telewizyjna
- Produkcja wydarzenia multimedialnego
- Produkcja w branży gier


Studia niestacjonarne, I stopień, 2 rok

Bezpieczeństwo narodowe (uruchomiona zostanie 1 specjalność o największym zainteresowaniu)
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym


Studia niestacjonarne, II stopień, 1 rok

Bezpieczeństwo narodowe (uruchomiona zostanie 1 specjalność o największym zainteresowaniu)
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Cyberbezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2022