Programy zajęć

Aktualne programy studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS
Kierunek studiów Stopień Stacjonarne Niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I pobierz pobierz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II pobierz pobierz
Politologia  I pobierz -
Politologia  II pobierz -
Stosunki międzynarodowe I pobierz pobierz
Stosunki międzynarodowe II pobierz pobierz
Studia wschodnioeuropejskie I pobierz -
Studia wschodnioeuropejskie II pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe I pobierz pobierz
Bezpieczeństwo narodowe II pobierz pobierz
Politologia, Kolegium w Biłgoraju I pobierz pobierz
Produkcja medialna I pobierz pobierz
Produkcja medialna II pobierz -
Polityka spraw publicznych I pobierz pobierz
International Relations II pobierz -
Społeczeństwo informacyjne I pobierz pobierz
Studia wschodnie I pobierz -