Obowiązkowe zapisy na seminaria - aktualizacja

Zapisy na seminaria - terminarz i wykaz prowadzących

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przed semestrem letnim roku ak. 2020/2021 muszą dokonać zapisu na seminarium.

Zapisy zostaną uruchomione w  dniu 28.02.2021 r. (niedziela) o podanych niżej godzinach.


STUDIA STACJONARNE, I stopień (2 rok)


Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 10.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Jan Holzer
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Prof. dr hab. Czesław Maj
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (zastępstwo w sem. letnim: dr hab. K. Radzik-Maruszak)
Prof. dr hab. Waldemar Paruch
Prof. dr hab. Marek Pietraś - decyzją Dziekana seminarium prof. dr hab. M. Pietrasia zostaje zamknięte, a osoby zapisane zostaną przeniesione do Promotorów, którzy nie mają wypełnionych limitów
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS
Dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS
Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Dr hab. Tomasz Browarek
Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
Dr hab. Konrad Pawłowski - decyzją Dziekana seminarium dra hab. K. Pawłowskiego zostaje zamknięte, a osoby zapisane zostaną przeniesione do Promotorów, którzy nie mają wypełnionych limitów
Dr hab. Witold Rewera
Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
Dr hab. Marcin Wichmanowski

Społeczeństwo informacyjne - godz. 11.00
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska
Dr hab. Ewelina Podgajna
Dr hab. Irma Słomczyńska
Dr Jerzy Mycka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 12.00
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Ewa Maj
Dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS
Dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS
Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
Dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Dr hab. Bogdan Borowik
Dr hab. Waldemar Bulira
Dr hab. Anna Granat
Dr Wojciech Maguś
Dr Renata Malesa

International Relations - godz. 13.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Konrad Zieliński

Produkcja Medialna - godz. 14.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. UMCS
Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
Dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS
Dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS
Dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS
Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS
Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Dr hab. Anna Granat
Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Dr hab. Małgorzata Stępnik
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno


STUDIA STACJONARNE, II stopień (1 rok)


Administracja publiczna - godz. 15.00
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (zastępstwo w sem. letnim: dr hab. W. Ziętara, prof. UMCS)
Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak
Dr hab. Monika Kowalska
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka

International Relations - godz. 15.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
Dr hab. Konrad Pawłowski
Prof. dr hab. Konrad Zieliński

Społeczeństwo informacyjne - godz. 15.00
Dr hab. Wojciech Grudziński
Dr hab. Mariusz Sienkiewicz

Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 16.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Jan Holzer
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Prof. dr hab. Czesław Maj
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Waldemar Paruch
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
Dr hab. Aneta Dawidowicz
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS (tylko studenci kierunku Stosunki międzynarodowe)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 17.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS
Dr hab. Bogdan Borowik

Produkcja medialna - godz. 18.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
Dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS
Dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
Dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS
Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS
Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Dr hab. Małgorzata Stępnik


STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień (2 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 19.00
Dr hab. Aneta Dawidowicz
Dr hab. Irma Słomczyńska
Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska


STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień (1 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 19.00
Dr hab. M. Podolak, prof. UMCS
Dr hab. Tomasz Browarek
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska
Dr hab. Ewelina Podgajna

 

Zapisy zostaną wyłączone w dniu 1.03.2020 r. o godz. 12.00.

Tematyka seminariów - kliknij tutaj

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2021