Obowiązkowe zapisy na seminaria - aktualizacja prowadzących sem.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przed semestrem letnim roku ak. 2023/2024 muszą dokonać zapisu na seminarium.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 21.02.2024 (środa) i wyłączone w dniu 22.02.2024 (czwartek) o godz. 23.00.

Tematyka seminariów - kliknij tutaj

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).

Wykaz prowadzących seminaria:


STUDIA STACJONARNE, I stopień (2 rok)


Seminarium – Stosunki międzynarod., Bezpieczeństwo narod., stacj., I st. - godz. 12.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Jan Holzer - decyzją Dziekana zapisy na seminarium u prof. dr hab. J. Holzera zostają anulowane
Prof. dr hab. Czesław Maj  
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Dr hab. Agnieszka Demczuk, prof. UMCS
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS
Dr hab. Ewa Godlewska, prof. UMCS
Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
Dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. UMCS
Dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, prof. UMCS
Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
Dr hab. Marcin Wichmanowski, prof. UMCS
Dr hab. K. Krzywicka, prof. UMCS
Dr hab. I. Topolski, prof. UMCS
Dr hab. A. Moraczewska

Seminarium – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacj., I st. - godz. 13.00
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Prof. UMCS, dr hab. Bogdan Borowik
Prof. UMCS, dr hab. Waldemar Bulira
Prof. UMCS., dr hab. Danuta Kępa-Figura
Prof. UMCS., dr hab. Magdalena Piechota
Prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Stępnik
Prof. UMCS., dr hab. Marta Wójcicka
Dr Ewelina Górka 
Dr Przemysław Wiatr 
Dr Wojciech Maguś  

Seminarium – Społeczeństwo informacyjne, stacj., I st. - godz. 13.00
Dr hab. E. Podgajna, prof. UMCS
Dr hab. K. Kuć-Czajkowska, prof. UMCS
Dr J. Mycka 

Seminarium – International Relations, stacj., I st. - godz. 14.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Konrad Zieliński
Dr hab. K. Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

Seminarium – Administracja i zarządzanie publ., stacj., I st. - godz. 14.00
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Dr hab. J. Sanecka-Tyczyńska, prof. UMCS
Dr hab. M. Kowalska
Dr hab. K. Radzik-Maruszak, prof. UMCS

Seminarium – Produkcja Medialna, stacj., I st. - godz. 15.00
Prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Prof. UMCS., dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Prof. UMCS, dr hab. Bogdan Borowik
Prof. UMCS, dr hab. Waldemar Bulira
Prof. UMCS., dr hab. Piotr Celiński
Prof. UMCS., dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Prof. UMCS., dr hab. Jakub Nowak
Prof. UMCS., dr hab. Jan Pleszczyński
Prof. UMCS., dr hab. Grażyna Stachyra
Dr hab. Anna Granat
Dr Karolina Burno-Kaliszuk
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno
Dr Ilona Dąbrowska 
Dr Justyna Maguś  
Dr Renata Malesa  
Dr Anna Szwed-Walczak 

Seminarium - Public Relations i Zarządzanie Inf., stacj., I st. - godz. 14.00
Prof. UMCS., dr hab. Anita Has-Tokarz
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. UMCS., dr hab. Ewa Nowak-Teter
Prof. UMCS., dr hab. Lidia Pokrzycka
Dr Wojciech Maguś  
Dr Kamil Mazurek  


STUDIA STACJONARNE, II stopień (1 rok)


Seminarium – Administracja publiczna, stacjonarne, II st.
Dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS
brak zapisów, cały rok jest przypisany do jednego prowadzącego

Seminarium – Politologia, Stosunki międzynarod., Bezpieczeństwo narod., stacj., II st. - godz. 17.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Czesław Maj  
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska, prof. UMCS
Dr hab. A. Ziętek, prof. UMCS

Seminarium – International Relations, stacj., II st. - godz. 16.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Konrad Zieliński
Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
Dr hab. Konrad Pawłowski, prof. UMCS

Seminarium – Dziennikarstwo i komunikacja społ., stacj., II st. - godz. 16.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. UMCS., dr hab. Magdalena Piechota

Seminarium – IT Cyber Security, stacj., II st. - godz. 16.00
Dr Karol Kuczyński
Dr hab. J. Misiągiewicz

Seminarium – Produkcja medialna, stacj., II st. - godz. 18.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Prof. UMCS., dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Prof. UMCS., dr hab. Piotr Celiński
Prof. UMCS., dr hab. Anita Has-Tokarz
Prof. UMCS., dr hab. Danuta Kępa-Figura
Prof. UMCS. dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Prof. UMCS., dr hab. Jakub Nowak
Prof. UMCS., dr hab. Jan Pleszczyński
Prof. UMCS., dr hab. Lidia Pokrzycka
Prof. UMCS., dr hab. Grażyna Stachyra
Prof. UMCS., dr hab. Małgorzata Stępnik
Prof. UMCS., dr hab. Marta Wójcicka


STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień (2 rok)


Seminarium – Bezpieczeństwo narod., niestacj., I st. - godz. 20.00
Dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS
Dr hab. Witold Rewera 


STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień (1 rok)


Seminarium – Bezpieczeństwo narod., niestacj., II st. - godz. 20.00
Dr hab. Tomasz Browarek, prof. UMCS
Dr hab. Witold Rewera  
Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jan Holzer - decyzją Dziekana zapisy na seminarium u prof. dr hab. J. Holzera zostają anulowane
Dr hab. W. Ziętara, prof. UMCS 
Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS - nowy prowadzący seminarium

Seminarium – Nowe media, niestacj., II st. - godz. 20.00
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Dr hab. Anna Granat
Prof. UMCS, dr hab. Ewa Nowak-Teter
Prof. UMCS, dr hab. Barbara Głębicka-Giza
Prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Prof. UMCS., dr hab. Marta Wójcicka

    Aktualności

    Data dodania
    19 lutego 2024