Konferencja „Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. W 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera”

W dniach 24-25 stycznia br. odbędzie się konferencja naukowa pt. „Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. W 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera” organizowana przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Prelegenci będą dyskutować na temat dorobku emigracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem publicystów paryskiej „Kultury” i w nawiązaniu do paradygmatu dziennikarstwa poważnego.

Podczas dwudniowych obrad zaplanowano wydarzenia towarzyszące. Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki odbiorą specjalną Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę pt. „Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000”. Zostaną również rozdane dyplomy Laureatom IX edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Ponadto, odbędzie się oficjalne otwarcie Archiwum Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i prezentacja jego zbiorów.

Konferencję zakończy dyskusja na temat roli dziennikarstwa międzynarodowego i pracy korespondenta zagranicznego z udziałem Laureatów Stypendium im. Leopolda Ungera, którą poprowadzi Marian Turski.

Powodem do rozważań na temat polskiej publicystyki emigracyjnej po 1945 roku jest postać Leopolda Ungera, którego 10. rocznica śmierci minęła w grudniu 2021 roku. Unger, pozycję uznanego dziennikarza i publicysty wypracował w paryskiej „Kulturze”, Radiu Wolna Europa, „Le Soir”, „International Herald Tribune” „Gazecie Wyborczej”. Jednak to współpracę z Jerzym Giedroyciem cenił najbardziej. W paryskiej „Kulturze” przez 30 lat publikował teksty dotykające głównie spraw międzynarodowych. Jego związki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zostały docenione nadaniem mu tytułu doktora honoris causa w 2009 roku.

Konferencja ma charakter hybrydowy.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2022