Indywidualna organizacja studiów

Wnioski o indywidualną organizację studiów w semestrze letnim - informacja.

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii UMCS informuje, że wnioski o indywidualną organizację studiów w semestrze letnim będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 28 lutego do 31 marca br. (po tym terminie tylko w uzasadnionych przypadkach losowych).

Wniosek należy złożyć wraz z wypełnionym harmonogramem (załącznik 1) oraz zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie wymogów paragrafu 8 ustęp 1 Regulaminu studiów UMCS (załącznik 2). Wnioski należy składać na wzorach dokumentów dostępnych na stronie Wydziału Politologii w zakładce Dla Studentów: IPS, IOS i inne akty prawne oraz w dziekanacie Wydziału Politologii. Zgoda wyrażona przez Prowadzących zajęcia dydaktyczne w harmonogramie na indywidualną organizację studiów jest związana każdorazowo z ustaleniem terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia.

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2017