Dzień Jakości Kształcenia w UMCS

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na pierwszą konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pod hasłem: Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany. Główną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.

Szczegółowy program Dnia Jakości 2022 znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach, na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy:

1. Dzień Jakości 2022 - Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany - konferencja
2. Po prostu spróbuj, czyli 'Design Thinking' na wesoło - warsztaty - prowadzenie dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział NoZiGP
3. Jak projektować zajęcia i materiały dydaktyczne dla studentów? - warsztaty - prowadzenie dr Anna Lada, Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii
4. Emisja głosu - warsztaty – prowadzenie dr Marta Wysocka, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny

Zapisy trwają do 7 czerwca 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2022