Zmiana sposobu logowania do serwisu www.umcs.pl

1 marca 2017 r. zmienił się regulamin oraz sposób logowania do serwisu internetowego www.umcs.pl i profili pracowników. W związku z wprowadzeniem nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, wyłączony został mechanizm logowania wykorzystujący adres e-mail. Od tego momentu mogą się Państwo logować wyłącznie przez Punkt Logowania UMCS (www.login.umcs.pl).

Aby zacząć korzystać z nowego sposobu logowania należy:

 1. Wejść na swój profil pracownika i kliknąć przycisk „Edytuj profil”.
 2. Podać identyfikator i hasło wykorzystywane w Punkcie Logowania UMCS (to samo, co np. w systemie USOSweb). Jeżeli nie korzystali Państwo dotychczas z Punktu Logowania UMCS, należy na stronie www.login.umcs.pl kliknąć przycisk „Ustaw nowe hasło” i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Przypominamy:

 • Identyfikatorem do Punktu Logowania UMCS jest nazwisko i pierwsza litera imienia (np. nowakj dla Jana Nowaka). Jeżeli nazwisko jest dwuczłonowe, w polu „Nazwa użytkownika” należy podać wyłącznie jego pierwszy człon i pierwszą literę imienia, np. Anna Nowak-Iksińska powinna wpisać nazwę nowaka. Jeżeli system, mimo wprowadzenia identyfikatora zgodnego z instrukcją, blokuje logowanie, może to oznaczać, że podany login jest już zajęty. W takiej sytuacji należy dodać do identyfikatora kolejne litery imienia, np. Anna Nowak w przypadku zajętej nazwy nowaka powinna wpisać nowakan.
 • Hasło do systemu powinno składać się z min. 8 znaków, w tym małych i wielkich liter oraz cyfr i znaków specjalnych, a także być zmieniane nie rzadziej niż raz na 30 dni. Hasło nie powinno być powtarzane (do 10 haseł wstecz).

Szczegółowe informacje na temat:

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  23 lutego 2017