Zaproszenie dla pracowników na spotkanie z 82 Dywizją Powietrznodesantową USA na WPiD

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naszej Uczelni na spotkanie z żołnierzami najsłynniejszej 82 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br. o godzinie 11:00 w siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa przy ul. Głębokiej 45, w sali Rad Naukowych A.4.35. 

Przewidziana jest również możliwość zdalnego uczestniczenia w wydarzeniu. Do Dziekanów wszystkich Wydziałów została skierowana prośba o rozesłanie do pracowników drogą mailową linku do spotkania na platformie MS Teams. W przypadku nieotrzymania wiadomości elektronicznej z linkiem, prosimy o kontakt: ihor.kolisnichenko@mail.umcs.pl

Język spotkania - angielski.


Stacjonująca w Fort Bragg w Północnej Karolinie Dywizja stanowi rdzeń sił szybkiego reagowania i jest zdolna do walki w dowolnym miejscu na świecie. Jest to największy i najbardziej elitarny tego typu związek taktyczny w ramach Armii Stanów Zjednoczonych i w skali globalnej. To pierwsza jednostka formowana z rekrutów ze wszystkich stanów USA. Ze względu na to uzyskała przydomek "All Americans". Stąd też wzięła się naszywka naramienna składająca się z dwóch liter A.

Żołnierze obecnie stacjonujący w Polsce będą gośćmi na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, opowiedzą o swojej służbie w kontekście wojny w Ukrainie, odpowiedzą również na wszystkie pytania dotyczące ich misji oraz doświadczeń bojowych.

Spotkanie będzie wyjątkową okazją poznania istoty i specyfiki funkcjonowania wojsk naszych sojuszników.

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2022