Zachęcamy do udziału w programie „Wiedza on-line”

Informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej bierze udział w programie Związku Banków Polskich pt. „Wiedza on-line”.
Dzięki udziałowi w programie studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi UMCS mają bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących wydań następujących pism:

  • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
  • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
  • „Kurier Finansowy”,
  • „Finansowanie Nieruchomości”,
  • „Europejski Doradca Samorządowy”.

Aby skorzystać z programu, należy kliknąć TAK i zarejestrować się na stronie aleBank.pl.

Zachęcamy do udziału w programie.


 

    Aktualności