Wyróżnienie dla dr hab. Małgorzaty Kołacz-Chmiel

Miło nam poinformować, że Kapituła Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Prosta przyznała dr hab. Małgorzacie Kołacz-Chmiel wyróżnienie za książkę „Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej".

Nagroda wręczana jest przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 2000 roku za najlepszą pracę badawczą lub publikację książki cechującą się oryginalnością treści i formy opublikowaną w ciągu ostatniego roku akademickiego. Od 2008 r. wyróżnienie nosi imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta.

Wyróżniona monografia dr hab. Kołacz-Chmiel jest próbą całościowego spojrzenia na rolę i status kobiety w rodzinie chłopskiej w późnośredniowiecznej Małopolsce. Szczegółowe omówienie tej problematyki zostało przedstawione z perspektywy życia codziennego kobiety, a także jej pozycji w obrębie struktury rodziny nuklearnej, będącego w dużej mierze wynikiem jej stanu cywilnego.

Ciekawym aspektem wyróżniającym prezentowana książkę, jest zwrócenie uwagi przez autorkę na sferę uczuciową wieśniaczek oraz jej wpływ na stosunki z małżonkiem i dziećmi. Za istotne należy uznać także, że w pracy, oprócz wewnątrzrodzinnych relacji, ukazano w gruntowny sposób znaczenie wkładu przedstawicielek stanu chłopskiego w należyte funkcjonowanie gospodarstwa i pomnażanie dochodów rodziny. Aktywny udział w sferze ekonomicznej pozwalał kobietom na wzmocnienie swojej pozycji w patriarchalnej rodzinie i uniezależnienie się w pewnym stopniu od władzy ojca i męża.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    4 stycznia 2019