Wypłata wyrównania wynagrodzenia

Szanowni Państwo,

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac informuje, że wypłata wyrównania wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. została przelana na Państwa konta w dniu 28 stycznia 2022 r.

Wyrównanie takie zostało wypłacone tym pracownikom, których dochody miesięczne nie przekraczają 12 800 zł brutto oraz u których zaliczka na podatek została pobrana w kwocie wyższej niż zaliczka wyliczona na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Ci z Państwa, którzy otrzymali wyrównanie, a pobierają wynagrodzenie w kasie, zostaną poinformowani o tym fakcie w odrębnym e-mailu.

Wyrównanie zostało wypłacone także Zleceniobiorcom zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, u których zaliczka na podatek została pobrana w kwocie wyższej, niż zaliczka wyliczona na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021.

Z wyrazami szacunku

Marta Głębicka
Kierownik Biura Płac

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022