Wymiana bilateralna z Indiami – konkurs na projekty

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje o możliwości składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii.

Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • Nauki przyrodnicze
 • Inżynieria i technologia
 • Nauki medyczne i o zdrowiu
 • Nauki rolnicze

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.

Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje »

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

  Aktualności

  Data dodania
  3 lipca 2019