Wyjaśnienia KE do nowych zasad wynagradzania w H2020

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami KE dotyczącymi nowych zasad wynagradzania w Programie Horyzont 2020.

W odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE do listu Komisji Europejskiej z lipca br., zawierającego wyjaśnienia odnoszące się do możliwości praktycznego wdrożenia nowych zasad wynagradzania w projektach Horyzontu 2020 w Polsce, KE przesłała 22 września uzupełniające wyjaśnienia: Letter_EC_Additional.

Odnoszą się one do zasad dotyczących liczenia stawki referencyjnej w projektach krajowych oraz do sposobu i szczegółowości regulacji wymaganych przy wypłacaniu dodatkowych wynagrodzeń w projektach H2020. List określa możliwości i sposób implementacji nowego systemu wynagradzania w polskich instytucjach. Wyjaśnienia Komisjii Europejskiej umożliwią polskim podmiotom stworzenie systemu pozwalającego na wypłacanie dodatkowych środków pracownikom realizującym projekty w ramach programu H2020.

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad wynagradzania w Horyzoncie 2020 znajdą Państwo na stronie KPK.


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności