Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

I kadencja Rady Doskonałości Naukowej.
Weryfikacja i aktualizacja danych uprawnionych osób do głosowania

Informujemy, że na stronie systemu wyborczego:

https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19

udostępniona została wstępna lista osób uprawnionych do głosowania na kandydatów do I kadencji Rady Doskonałości Naukowej.  

Na tej liście znajdą się osoby, dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:

 • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom znajdującym się na ww. liście, o ile w systemie wyborczym dodatkowo będą dostępne następujące informacje:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz aktualny adres e-mail.

Dla części osób znajdujących się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania, nie są dostępne informacje o adresie e-mail czy reprezentowanej dyscyplinie. Dlatego istotne jest, aby osoby uprawnione do głosowania zweryfikowały, czy w systemie wyborczym znajdują się ich wszystkie dane niezbędne do tego, aby otrzymać kartę wyborczą.

W związku z tym do dnia 1 kwietnia 2019 r. każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła w zakładce Wyborcy:

 • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
 • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
 • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
 • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Po zakończeniu etapu weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania komisja wyborcza zatwierdzi listę osób, a osoby znajdujące się na tej liście otrzymają karty wyborcze.

  Aktualności

  Data dodania
  29 marca 2019