Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o decyzji Rady NCN wstrzymującej nabór wniosków w konkursie Miniatura 1.

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe, Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r. Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r. (godz. 23:59:59). Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W swoich poprzednich komunikatach NCN zapewniał, że będzie kontynuować konkurs MINIATURA w 2018 r. (pod nazwą MINIATURA 2). 

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, w których nabór trwa do 15 grudnia 2017 r. Pomocy w przygotowaniu aplikacji udziela Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych w Biurze ds. Badań Naukowych:  

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Monika Kwiecień i mgr Paweł Mazurek
pokój 1302 i 1303 w Rektoracie UMCS
tel. 81 537 51 22, 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2017