Wizyta w Lipsku w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”

W dniach od 17 do 21 czerwca 2019 roku 29 pracowników naszego Uniwersytetu wzięło udział w wizycie studyjnej w największych instytucjach badawczo-rozwojowych w Lipsku. Wizyta była częścią projektu „Zintegrowany UMCS” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przez pięć dni pracownicy UMCS zdobywali wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami, komunikacji wspierającej obszar realizacji projektów międzynarodowych oraz współpracy B+R. Dzięki temu doświadczeniu pracownicy mieli szansę nawiązać szereg kontaktów badawczych, a także zobaczyć, jak funkcjonują organizacje badawcze o najwyższej renomie w Europie.     

Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili pięć niemieckich instytutów badawczo-rozwojowych: Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economics, Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, Helmholtz Centre for Environmental Research, Institute for Applied Informatics oraz Leibniz Institute for Tropospheric Research. 

Treści poruszane podczas warsztatów, szkoleń i wykładów dotyczyły działalności instytucji goszczących w zakresie strategii oraz modeli B+R, modeli biznesowych oraz strategii transferu wiedzy i technologii, komunikacji w obszarze badań oraz marketingu w projektach badawczych, rodzajów współpracy w projektach, standardów zarządzania projektami czy wsparcia w pozyskiwaniu grantów z UE. W ramach wizyty uczestnicy poznali także koordynatorów projektów finansowanych z programu Horyzont 2020, którzy przedstawili aktualnie realizowane projekty. Uczestnicy odwiedzili również nowoczesne laboratoria, a przez Institute of Applied Informatics został przedstawiony tzw. „living lab”, w którym zaprezentowane zostały prototypy stworzone przez naukowców Uniwersytetu Lipskiego, z których duża część trafiła na rynek komercyjny. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2019