WFOŚiGW - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Lublinie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2022.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację przedsięwzięć:

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,
z tym zastrzeżeniem, że zakup wyposażenia/środków trwałych w ramach ww. przedsięwzięć może zostać dofinansowany do 50 % wartości kosztów.

W przypadku realizacji innych przedsięwzięć niż wymienione w pkt. 1-4 Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie na rok 2022 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zamieszczonego na stronie Funduszu.

Pomocy w przygotowaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny (tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2022