Warsztaty z pisania wniosków – granty ERC

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do udziału w warsztatach pisania wniosków na konkurs ERC Advanced Grant, organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, które odbędą się w Warszawie, w siedzibie KPK, w dniu 4 czerwca br.

Konkurs jest adresowany do naukowców, którzy posiadają wybitny dorobek naukowy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

Wnioski będzie można składać do 29 sierpnia br. do godz. 17:00 (CET).

Na spotkanie zaproszeni są wyłącznie naukowcy, którzy planują złożyć wniosek w najbliższym konkursie ERC Advanced Grant.

Warsztaty poprowadzą Bogna Hryniszyn i Magdalena Chomicka, ekspertki KPK PB UE.

Rejestracja na warsztaty będzie możliwa wyłącznie po przesłaniu wstępnego abstraktu wniosku na adres magdalena.chomicka@kpk.gov.pl lub bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl

 

 Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2019