Warsztaty – Program Horyzont 2020

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Aspekty finansowe umowy grantowej w programie HORYZONT 2020”, organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie. Warsztaty odbędą się 29 maja br.

Celem spotkania jest przekazanie informacji, niezbędnych do planowania udziału w konkursach Programu Horyzont 2020, w tym koniecznych do prawidłowego zaplanowania budżetu wniosku.

W czasie warsztatów omówione zostaną:

 •  zasady finansowania projektów w Programie Horyzont 2020
 •  kategorie kosztów i warunki ich kwalifikowalności
 •  metody rozliczania wynagrodzeń
 •  finansowanie podwykonawstwa oraz udziału stron trzecich
 •  warunki poprawnego rozliczenia projektu

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN (Lublin, ul. Doświadczalna 4), w godz. 10.00-14.00.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja br.

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

  Aktualności

  Data dodania
  20 maja 2019