Visiting Professors - nabór wewnętrzny fiszek w programie UM Lublin

Miasto Lublin zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego (w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina).

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2024 r. rozpocznął się 1 października i potrwa do 31 października 2023 r.

Przedmiotem wniosku aplikacyjnego w Programie Visiting Professors in Lublin jest organizacja wizyty uznanego i wybitnego naukowca lub przedstawiciela biznesu, którego obecność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

W ramach Konkursu mogą zostać przyznane środki finansowe z przeznaczeniem na promocję Gminy Lublin w ramach realizacji zwycięskiej wizyty w przedziale od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł brutto.

Organizator Konkursu nie określa minimalnego wkładu własnego Wnioskodawcy, warunkującego udział w Konkursie.

W związku z tym, że Uczelnia może złożyć maksymalnie 5 wniosków, prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie fiszki projektu do 13 października i przesłanie jej skanu na adres cwm@poczta.umcs.lublin.pl.

Ostateczną decyzję o wyniku wewnętrznej selekcji podejmie kolegium Rektorskie UMCS.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2023