UMCS w ramach działań EU Green Week 2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje, że zespół Profesor Anety Ptaszyńskiej z Instytutu Nauk Biologicznych został jednym z oficjalnych partnerów wydarzeń, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy EU Green Week 2020 (Unijny Zielony Tydzień 2020).

Inicjatywa Pani Profesor, pod nazwą „Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze”, realizowana będzie wspólnie przez UMCS, Centrum Spotkania Kultur oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Unijny Zielony Tydzień, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Przyroda i różnorodność biologiczna”, to przedsięwzięcie upowszechniające – poprzez realizowane działania, proponowane oddolnie przez instytucje i organizacje z całej UE – zagadnienia związane z bioróżnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne, dlatego organizatorzy EU Green Week 2020 oczekują, że efekty realizowanych przedsięwzięć przyczynią się pośrednio do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii.

Wydarzenie, które będzie realizowane przez UMCS we współpracy z CSK i WFOŚiGW, obejmuje działania edukacyjne, w tym warsztaty, wykłady i konsultacje, a wśród podejmowanych tematów będą m.in. zagadnienia życia i kondycji pszczół w mieście oraz badania miodu miejskiego.

Profesor Aneta Ptaszyńska, oprócz udziału w EU Green Week 2020, prowadzi aktywne działania badawcze, m.in. w ramach projektów dofinansowanych przez WFOŚiGW w Lublinie oraz upowszechnia prowadzone badania, np. będąc kierownikiem projektu, dedykowanego promocji zagranicznej w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W niedawno zakończonej edycji europejskiego Programu LIFE Pani Profesor, we współpracy z kilkoma wydziałami UMCS oraz partnerem zagranicznym, złożyła aplikację pt. „Active protection of the well-being of wild pollinator populations in their natural environment”. Wyniki oceny pierwszego etapu konkursu będą znane w październiku br.

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2020