Ulam NAWA - nabór wniosków

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w Programie Ulam NAWA. Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnić mają potencjał polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich działalności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia - w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą instytucji w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych

- odbycie stażu podoktorskiego

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony do 10 maja 2022 roku, do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Całkowita suma przeznaczona w tym roku na nabór programu wynosi 15 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

O atrakcyjności otrzymanego grantu wypowiada się pan dr Sajjad Abbasi (Iran), realizujący obecnie badania naukowe na Wydziale Chemii UMCS

For me to learn more and get acquainted with new research teams, a reasonable salary and timely payment were important factors in applying to ULAM. After attending Marie Curie University, very good behavior at the university, timely and appropriate processing of my requests, providing a calm and suitable environment for research and many other things that motivate me to continue my activities at this university.

 

 

Źródło: https://nawa.gov.pl/

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2022