Trwa drugi konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe FNP

Przypominamy o drugim naborze w konkursie na polsko-ukraińskie projekty naukowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Pary uczonych z Polski i Ukrainy mogą przesyłać zgłoszenia do końca września.

Do 30 września trwa nabór wniosków w inicjatywie FNP “DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski”. Program jest skierowany do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

To już drugi w tym roku konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, organizowany przez FNP. Kwota dofinansowania każdego ze zwycięskich projektów wyniesie 268 800 zł na okres 12 miesięcy. Budżet obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Zgłaszać mogą się pary uczonych – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek w języku angielskim składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Planowane jest dofinansowanie 3 projektów naukowych zgłoszonych w obecnie prowadzonym konkursie. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    2 września 2022