TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w obszarze onkologii

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w nowo otwartym IV konkursie pt. “Transnational research on rare cancers” ogłoszonym w ramach programu ERA-NET: Aligning national/regional transnational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego z poniższych zakresów tematycznych:

  1. Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.
  2. Development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.
  3. Implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts. 

Nabór wniosków: 5.12. 2017 r. - 6.02.2018 r. (CET) poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://transcan.cbim.it/Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie (IV kwartał 2018 r.) 

Szczegółowe informacje.

Kontakt w NCBR:
Dominika Mickiewicz
tel:  +48 22 39 07 139
e-mail: dominika.mickiewicz@ncbr.gov.pl
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności