Testy decyzyjne w dydaktyce - nabór zgłoszeń

Nasza Uczelnia z dniem 1 sierpnia 2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, rozpoczęła realizację projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Celem głównym Projektu jest rozbudowa oraz utrzymanie systemowych rozwiązań dotyczących doskonalenia kompetencji kadr dydaktycznych i kadr wspierających proces dydaktyczny (poprzez opracowanie dokumentu strategicznego i wdrożenie jego założeń), mających na celu poprawę jakości kształcenia w UMCS.

Jednym z działań projektu jest opracowanie praktycznych sytuacyjnych testów decyzyjnych dla co najmniej 10 przedmiotów na UMCS. Zainicjowane zostanie stworzenie 10 grup roboczych zajmujących się wspieraniem dydaktyki w zakresie co najmniej 10 przedmiotów w wymiarze praktycznym. Każda z grup składająca się z praktyków z wieloletnim doświadczeniem na wybranym stanowisku pracy będzie mieć za zadanie stworzenie serii mini case-study, które będą wykorzystane do opracowania sytuacji decyzyjnych, które będą mogły być opracowane w formie testów sytuacyjnych. Testy będą wydane jako podręcznik dla prowadzącego zajęcia z komentarzem. Opracowane sytuacje i warianty decyzyjne będą mogły być również użyte podczas zajęć z wykorzystaniem innych metod i technik w tym w tym metodyki nauczania zdalnego np. moodle, Kahoot!, dyskusja grupowa.

W celu przybliżenia tematyki oraz przydatności testów sytuacyjnych w edukacji zachęcamy do zapoznania się z  z artykułam: Czym są testy sytuacyjne? Charakterystyka i przykłady.

Jeszcze w październiku 2022 r. chcielibyśmy rozpocząć prace merytoryczne związane z tworzeniem testów. Do tego czasu, Wydziały mają możliwość zgłoszenia chęci przystąpienia do udziału w projekcie wraz z podaniem konkretnych przedmiotów dla których miałyby zostać opracowane testy decyzyjne. Zakończenie realizacji działania przewidziane jest na czerwiec 2023 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (tel.: 81 537 54 61, mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2022