Terminy szkoleń BHP

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
informuje o terminach oraz ilości wolnych miejsc
na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane do realizacji w maju i czerwcu 2015 r.
(stan na dzień: 29 kwietnia 2015 r. godzina 12.00)

Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników administracyjnych z jednostek ogólnouczelnianych i wydziałów oraz nauczycieli akademickich i pracowników technicznych z wydziałów humanistycznych (na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRAC. INŻ-TECH NAUK-DYD ADM. B. NNCS)

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

1.

7 maja 2015 r.

brak miejsc

2.

8 maja 2015 r.

brak miejsc

3.

20 maja 2015 r.

26

4.

22 maja 2015 r.

30

5.

25 maja 2015 r.

18

6.

29 maja 2015 r.

24

7.

1 czerwca 2015 r.

29

8.

2 czerwca 2015 r.

30

9.

3 czerwca 2015 r.

30

10.

9 czerwca 2015 r.

30

 
Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami ze wszystkich jednostek organizacyjnych (na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRACODAWCA I OS. KIERUJ. PRACOWN.)

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

1.

13 maja 2015 r.

brak miejsc

2.

8 czerwca 2015 r.

26

 

Działu BHP i OP prosi o telefoniczne rezerwowanie terminów szkoleń (zgłoszenia przyjmują: Elżbieta Stasiak i Witold Muszyński, tel. 17-50) oraz przesłanie przez kierowników lub upoważnione przez nich osoby e-mailowego potwierdzenia dokonanych rezerwacji na adres e.s@poczta.umcs.lublin.pl lub witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl.

E-maile potwierdzające rezerwację terminów muszą zawierać następujące informacje:

 • Data szkolenia,
 • Nazwiska i imiona pracowników skierowanych na szkolenie w podanym terminie,
 • Daty i miejsca urodzenia pracowników (dane niezbędne do wypisania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),
 • MPK,
 • ZFIN.

O zapisach na poszczególne terminy szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc, jakie pozostały do dyspozycji.

Pracownicy z ww. grup, którzy nie odbędą szkoleń w maju i czerwcu oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy techniczni narażeni na działanie czynników szkodliwych (oznaczeni na przesłanych wykazach - OKR. PRAC. INŻ-TECH, NAUK-DYD ADM.B. NCS), będą kierowani na szkolenia zorganizowane po wakacjach (październik – grudzień 2015 r.).

Wykazy pracowników wytypowanych do odbycia szkolenia okresowego BHP w 2015 r. zostały przesłane do jednostek organizacyjnych w lutym 2015 r. z prośbą o ich weryfikację (e-mail Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych z dnia 19 lutego 2015 r.).

W przypadku konieczności ponownego przesłania wykazów pracowników wytypowanych do odbycia szkolenia BHP w 2015 r., proszę o kontakt e-mailowy na adres witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl.

Witold Muszyński
Kierownik Działu BHP i OP

  Aktualności

  Data dodania
  29 kwietnia 2015