Szkolenie - ostatnie miejsce: Nowoczesna metodyka nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnością dla 7 osób

Zapraszamy na szkolenie pn. Nowoczesna metodyka nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnością realizowane w ramach projektu „Dostępny UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostało ostatnie wolne miejsce.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod edukacji języków obcych skierowanych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnością.

Do udziału zapraszamy pracowników dydaktycznych nauczających języków obcych, w tym lektorów j. obcych. Zajęcia trwają 16 godzin w 1 grupie. Prowadzone będą w formule zdalnej w terminie do uzgodnienia (planowo w okresie czerwiec-lipiec).

Proponowane zagadnienia w programie szkolenia: nowoczesne metody nauki i mnemotechnik, trudności nauczania studentów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w kryzysie zdrowia psychicznego, znaczenie nauki języka obcego jako czynnik motywacyjny, dostosowanie ćwiczeń, egzaminów i materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, e-kształcenie w praktyce.

W razie zainteresowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać do Biura Projektu lub przekazać za pośrednictwem w Kancelarii UMCS, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, z dopiskiem projekt „Dostępny UMCS”.

Nabór trwa do 26.06.2020 r. lub do wyczerpania miejsc.

Kontakt:

Anna Jędrzejewska - koordynator projektu

Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin

telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2020