Szkolenie on-line: Akcje Marii Curie-Skłodowskiej w Horyzoncie 2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza na drugą edycję szkolenia on-line „Umiędzynarodowienie badań - granty w programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub przyjęcie naukowca z zagranicy”, które poświęcone będzie możliwościom pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Spotkanie poświęcone będzie w szczegolności stypendiom indywidualnym: „Individual Fellowships” (IF), „Individual Fellowships” (IF),  zasadach uczestnictwa oraz praktycznym aspektom aplikowania w konkursie. 

Grant „Individual Fellowships” stwarza badaczom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie (European Fellowships) oraz poza Europą (Global Fellowships). Granty IF są przeznaczone dla osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej, licząc od momentu uzyskania tytułu magistra.

Program spotkania: 
10:0010:10 Rejestracja uczestników
10.10–10.50 Struktura oraz zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w H2020: projekty IF i WF
10:50–11:30 Konkurs „Individual Fellowships” (IF) i „Widening Fellowships” (WF): wymogi formalne, dokumentacja konkursowa. Jak wypełnić część administracyjną wniosku: część A Jak wypełnić część merytoryczną wniosku: część B1 i B2 Możliwości rozwoju kariery naukowej: oferta Portalu EURAXESS – baza ofert stypendialnych, oferty pracy; oferta Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC)
11:30–12:00 Konsultacje indywidualne

Organizatorzy prowadzą zapisy na szkolenie poprzez mail: Renata.Downar-Zapolska@pg.edu.pl w terminie do 27.05.2020 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy! 


Centrum Współpracy Międzynarodowej:
e-mail: cwm@umcs.pl
tel.: 81 537 54-58, 54-98

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2020