Szkolenie „Interwencja kryzysowa” dla 30 osób

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa” realizowane w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy i umiejętności skutecznego reagowania i interwencji w sytuacji kryzysowej z udziałem osób z niepełnosprawnością.

Do udziału zapraszamy pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, technicznych, kierowniczych. Zajęcia trwają 8 godzin dyd. i będą prowadzone m.in. przez specjalistów z różnych dziedzin, w tym ratownika medycznego, policjanta, psychiatrę. Odbędą się w 3 grupach w terminie do uzgodnienia (planowo w październiku br.).

Proponowane zagadnienia w programie szkolenia:

  • radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi (w tym w szczególności: przeciwdziałanie samobójstwom, zagrożeniu życia i zdrowia, pierwsza pomoc, interwencja kryzysowa),
  • zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa swojego i studentów,
  • komunikacja z osobami z trudnościami,
  • pierwsza pomocy przedmedyczna.

W razie zainteresowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go do Biura Projektu lub przekazać za pośrednictwem w Kancelarii UMCS, plac Marii Curie Skłodowskiej 5, z dopiskiem projekt „Dostępny UMCS”.

Nabór trwa do 06.10.2020 r. lub do wyczerpania miejsc.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2020