Szkolenie „Interwencja kryzysowa charakterystyka teorii kryzysu, kryzys suicydalny, zasady interwencji kryzysowej”

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza wszystkich pracowników UMCS, którzy są zainteresowani tematyką zdrowia psychicznego, kryzysów zdrowia psychicznego lub czują, że powinni nabyć wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej, na szkolenie „Interwencja kryzysowa charakterystyka teorii kryzysu, kryzys suicydalny, zasady interwencji kryzysowej”.

Osoba prowadząca

Dorota Werner -Strach  – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Superwizor Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w strukturach NFZ – PZP, PLU.

Biegły sądowy – badania ofiar przemocy seksualnej oraz diagnoza pedofilii i innych zaburzeń seksualnych. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, grupową, integrując podejście Ericksonowskie, behawioralne, psychodynamiczne, Gestalt oraz podejście systemowe. Ponadto korzysta z metod pracy psychoterapii pozytywnej, terapii narracyjnej. Zajmuje się terapią rodzin adopcyjnych w nurcie terapii otwartego dialogu w miejscu zamieszkania pacjentów.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii ofiar przemocy seksualnej, zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, Internetu itp. oraz współuzależnionych, DDA oraz terapią osób z zaburzeniami osobowości dysocjacyjnej-wielorakiej. Ponadto zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z FAS/FAE/ RAD.

Cel szkolenia

Nabycie oraz poszerzenie wiedzy na temat interwencji kryzysowej, przebiegu konfliktu – jego faz, cech interwenta, zasad prowadzenia interwencji kryzysowej, w tym rozmowy telefonicznej z klientem. Dodatkowo uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy obronne stosowane przez osoby w kryzysie. W czasie szkolenia zostanie omówiony formularz oceny selekcyjnej stosowany w IK. Zostaną omówione zasady tworzenia kontraktu z klientem.

Poza tym uczestnicy nabędą wiedzę i podstawowe umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia (kryzys suicydalny) oraz zasad prowadzenia interwencji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej (w tym zasad prowadzenia rozmowy z osobą małoletnią).

Program szkolenia

 1. Definicja kryzysu i etapy jego przebiegania
 2. Interwencja kryzysowa i jej modele
 3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową
 4. Podstawowe zasady prowadzenie interwencji kryzysowej – umiejętności interwenta
 5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
 6. Ocena natężenia kryzysy w interwencji kryzysowej
 7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej
 8. System oceny selekcyjnej
 9. Kontakt z Klientem w interwencji kryzysowej
 10. Działanie w interwencji kryzysowej
 11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej
 12. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon
 13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów
 14. Różnice miedzy interwencją kryzysową a poradnictwem długoterminowym
 15. Stany tran kryzysowe w terapii długoterminowej
 16. Interwencja w sytuacji zagrożenia kryzysu suicydalnego – podstawowe zasady
 17. Interwencja w sytuacji napaści seksualnej  ( w tym w sytuacji wykorzystania seksualnego) – podstawowe zasady

Terminy szkolenia (cykl)

12.11.2020 – czwartek, godziny 9.00 do 12.00

20.11.2020 – piątek, godziny 9.00 do 12.00

26.11.2020 – czwartek, godziny 9.00 do 12.00

Zapisy na szkolenie

Po szkoleniu wystawiane są certyfikaty.

Obecność na wszystkich spotkaniach umożliwia otrzymanie certyfikatu.

Szkolenie „Interwencja kryzysowa charakterystyka teorii kryzysu, kryzys suicydalny, zasady interwencji kryzysowej”

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

  Aktualności

  Autor
  Jagoda Tomczak-Osuchowska
  Data dodania
  6 listopada 2020