Szkolenie dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych

Jak interpretować raport z badania pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym?

Szkolenie dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych

Cel szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz do pracowników administracyjnych zaangażowanych w proces obsługi pracy w APD. Uczestnicy poznają zasady i wskazówki dotyczące rzetelnej analizy raportu z badania pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Dowiedzą się, jak odczytywać wyniki analizy tekstu pod kątem statystyki wyrazów oraz co oznacza skrót PRP. Szkolenie pozwoli również odpowiedzieć na pytanie, jak analizować wykryte podobieństwa oraz ewentualne manipulacje na tekście.

O Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Jednolity System Antyplagiatowy to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA, począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Prowadzący: Sylwia Zarańska – Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB

Czas trwania: 2 godziny

Liczba uczestników: 200 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Miejsce: Aula nr 2, Wydział Ekonomiczny, p. I, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do zapisów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (do wyczerpania limitu miejsc lub do 3 kwietnia br.).

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

Grupa I – 5.04.2019 r. godz. 09:00-11:00 - formularz rejestracyjny

Grupa II – 5.04.2019 r. godz. 11:30-13:30 - formularz rejestracyjny

Zapraszamy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2019