Szkolenie dla pracowników dziekanatów

[Aktualizacja - 08.02.2019: brak wolnych miejsc] Zapraszamy na szkolenie dla pracowników dziekanatów i innych biur współpracujących z opiekunami lat i kierunków oraz obsługujących studentów i doktorantów.

W związku z wzrastającymi potrzebami młodzieży akademickiej w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych zapraszamy pracowników dziekanatów i innych biur współpracujących z opiekunami lat i kierunków oraz obsługujących studentów na szkolenie dotyczące komunikacji ze studentem w sytuacji kryzysowej.

Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Osoba prowadząca: dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. nadzw. UMCS

W trakcie szkolenia zostanie dokładnie omówiony system wsparcia dla studentów i doktorantów, który jest realizowany na naszej Uczelni.

Termin szkolenia:

  • 11.02.2019 r., godz. 10.00-14.00 - brak wolnych miejsc

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

    Aktualności

    Data dodania
    5 lutego 2019