Szkolenia okresowe BHP dla pracowników

Szanowni Państwo!

Dział BHP i OP we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych oraz LubMAN UMCS, uruchamia pilotażowe szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w formie e-learningu.

W związku z powyższym na służbowe skrzynki pocztowe pracowników, którym upłynął termin ważności szkoleń okresowych, zostanie wysłana informacja o konieczności odbycia szkolenia wraz z instrukcją logowania na platformie Wirtualnego Kampusu. Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych zostaną e-mailowo poinformowani o konieczności odbycia szkolenia przez podległych pracowników, którym upłynął termin ważności tych szkoleń.

Osoby, które skorzystają z możliwości zdalnego odbycia szkoleń, nie będą musiały ich przechodzić w klasycznej formule.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nową formą prowadzenia szkoleń, prosimy o kontakt z Działem BHP i OP.

Kierownik Działu BHP i OP
Witold Muszyński

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2017