Szkolenia dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Serdecznie zapraszamy pracowników stanowiących kadrę kierowniczą lub administracyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą na następujące kursy:

 • Kurs z zakresu obsługi MS Excel (trwający 16 godz. dydak.),
 • Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem (trwające 16 godz. dydak.).

A także nabór na:

 • Kurs języka angielskiego na poziomie A2 lub B1 (trwający 120 godz. dydak.),
 • Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem (60 godz. dydak.),
 • Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2 (120 godz. dydak.).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, a następnie podpisać i dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu (Dom Studencki „Ikar”, ul. Czwartaków 15, pok. 8) lub poprzez Kancelarię UMCS (plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat UMCS/Budynek Wydziału Ekonomicznego, parter) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć dane nadawcy oraz oznaczenie: Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” – formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  3 września 2020