Szkolenia dla nauczycieli akademickich UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii zaprasza pracowników UMCS do udziału w szkoleniach on-line organizowanych w ramach projektu Innowacyjne Zasoby Edukacyjne w Kształceniu Zdalnym (Open Innovative Resources For Distance Learning). Celem szkoleń jest podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie kształcenia zdalnego i hybrydowego, w tym studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia obejmować będą trzy obszary tematyczne:

 1. Podniesienie kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej.
 2. Projektowanie uniwersalne w nauczaniu zdalnym w kontekście potrzeb uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 3. Aktywizujące metody pracy w nauczaniu zdalnym.

Uwaga!

Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział we wszystkich trzech zaproponowanych obszarach tematycznych – łącznie 12 h.

Szkolenie nr 1: Podniesienie kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej (prowadzący: mgr Małgorzata Grad-Grudzińska i mgr Lidia Jarska)

Czas trwania szkolenia: 4 h

Tematyka szkolenia:

 1. Platforma MOODLE - jako przykład środowiska do pracy i nauki zdalnej
 2. Bazy wiedzy w Internecie – wykorzystanie w edukacji zdalnej

Termin: 27.10.2022, godz. 12.00-15.15

Szkolenie nr 2: Projektowanie uniwersalne w nauczaniu zdalnym w kontekście potrzeb uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (prowadzący: dr Dorota Chimicz i dr Katarzyna Rusinek)

Czas trwania szkolenia: 4 h

Tematyka szkolenia:

 1. Osoby o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w kształceniu zdalnym
 2. Projektowanie uniwersalne (UDL) – od założeń do praktyki
 3. Koncepcja Projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL) - implikacje dla kształcenia zdalnego

Termin: 10.11.2022, w godz. 11.00-14.15

Szkolenie nr 3: Aktywizujące metody pracy w nauczaniu zdalnym (prowadzący: dr hab. Krzysztof Stachyra i dr Alicja Lisiecka)

Czas trwania szkolenia: 4 h

Tematyka szkolenia:

 1. Spojrzenie na muzykę jako element wsparcia w ramach procesu kształcenia zdalnego
 2. Lapbook, open space, visual thinking, debata oksfordzka z wykorzystaniem narzędzi online (Moodle, Padlet, Trello, Canva, Miro, Mural)

Termin: 21.10.2022,

część 1 - godz. 9.30-11.00, przerwa 11.00-11.30,
część 2 - godz. 11.30-13.00
Miejsce: Wirtualny Kampus

Liczba uczestników: 40 nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do pracy jako nauczyciel. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy:

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 20 października 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową.

Open Innovative Resources For Distance Learning - szkolenie dla nauczycieli akademickich UMCS

Zgłoszenia były przyjmowane do 17 października.

  Aktualności

  Data dodania
  17 października 2022