Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej UMCS

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników stanowiących kadrę kierowniczą lub administracyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące kursy:

  • Kurs z zakresu obsługi MS Excel,
  • Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem,
  • Certyfikowane szkolenie AgilePM Foundation.

Wszystkie ww. szkolenia trwają 16 godz. dydaktycznych.

Szkolenia prawdopodobnie będą odbywały się w formule zdalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć poprzez Kancelarię w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) prosimy o wpisanie danych nadawcy oraz oznaczenie: Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” – formularz zgłoszeniowy.

Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowany z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2020