Sukcesy UMCS w pozyskiwaniu środków na badania

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami 8 edycji konkursu SONATA BIS zostali:

  • dr Dawid Krokowski, który wspólnie z Wydziałem Biologii i Biotechnologii  wystąpił o finansowanie projektu pt. „Udział kompartmentu trans-Golgi w regulacji akywności transporterów aminokwasów”; (wysokość uzyskanego dofinansowania: 3 475 420,00 zł);
  • dr Paweł Mergo z Wydziału Chemii, który w ramach konsorcjum z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ubiegał się o finansowanie projektu pt. „Zjawiska nieliniowe w światłowodach wielomodowych - solitony wielomodowe i konwersja częstotliwości”; (wysokość uzyskanego dofinansowania dla UMCS: 497 000,00 zł).

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych programów badawczychmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič , mgr Anna Kotula-Pytel oraz mgr Anna Kochalska-Wasak.


Zespołu ds. krajowych programów badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności