Sukcesy UMCS w konkursach NCN

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o kolejnych sukcesach pracowników i doktorantów z UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18 i Sonata 15 Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami konkursu zostali:

W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych:

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS Projekt pt. „Modelowanie procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie doświadczeń międzynarodowych”, wartość dofinansowania 638 396 PLN (OPUS)

Dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS, Projekt pt. „Modelowanie wpływu zmian klimatu na konkurencyjność regionów” (Konsorcjum z Instytutem na rzecz Ekorozwoju), wartość dofinansowania 364 720 PLN (OPUS)

Dr hab. Irma Słomczyńska, Projekt pt. „Eksperymentalne zarządzanie w polityce przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej”, wartość dofinansowania 256 920 PLN (OPUS)

Dr Milena Bieniek, Projekt pt. „Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną”, wartość dofinansowania 180 360 PLN (SONATA)

Mgr Leszek Sadurski, Projekt pt. „Adaptacja regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w obliczu zmian klimatu na przykładzie Arktyki”, wartość dofinansowania 103 920 PLN (PRELUDIUM)

W dziedzinie nauk o życiu:

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Projekt pt. „Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi.”, wartość dofinansowania 922 514 PLN (OPUS)

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Projekt pt. „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową” (Konsorcjum: UMCS – Lider, Partnerzy – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), wartość dofinansowania całego projektu 1 792 675 PLN, w tym UMCS 770 203 PLN (OPUS)

W dziedzinie nauk ścisłych i technicznych:

Prof. dr hab. Patryk Oleszczuk, Projekt pt. „Optymalizacja procesu kompostowania osadów ściekowych przy zastosowaniu biowęgli i biowęgli projektowanych w celu otrzymania kompostów o zredukowanym ryzyku środowiskowym i podwyższonych właściwościach nawozowych”, wartość dofinansowania 1 676 400 PLN (OPUS)

Dr Nicholas Sedlmayr, Projekt pt. „Dynamika nagłego tłumienia materiałów topologicznych: dynamiczne przemiany fazowe i splątanie kwantowe”, wartość dofinansowania 662 784 PLN (OPUS)

Dr hab. Paweł Mergo, Projekt pt. „Wielordzeniowe światłowody specjalne o dużej dwójłomności do jednoczesnych wieloparametrowych pomiarów” (Konsorcjum z Politechniką Wrocławską – Lider, UMCS – Partner), wartość dofinansowania dla UMCS 547 920 PLN (OPUS)

Mgr Dominika Fila, Projekt pt. „Kompozyty na bazie alginianu jako perspektywa odzysku pierwiastków ziem rzadkich - surowców krytycznych”, wartość dofinansowania 136 200 PLN (PRELUDIUM)

Informacje o wynikach wraz z pełnymi listami zakwalifikowanych projektów znajdują się pod adresem WYNIKI NCN. Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do aplikowania w kolejnych flagowych konkursach NCN z terminem naboru do 16 czerwca 2020 r. : OPUS 19, PRELUDIUM 19.

Informacji i wsparcia w przygotowaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych projektów badawczych, zgłoszenia chęci aplikowania i pytania można również kierować drogą elektroniczną na adres bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2020