Sukcesy naukowców UMCS w SHENG-1

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje, że w pierwszym konkursie polsko-chińskim na finansowanie projektów badawczych - współorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki - duży sukces odnieśli naukowcy z UMCS: prof. dr hab. Krzysztof Roman Pomorski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki i dr hab. Patryk Oleszczuk z Wydziału Chemii.

Prof. Krzysztof Pomorski otrzymał finansowanie w wysokości 1 389 833 zł na realizację projektu badawczego pt. „Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych”, natomiast dr hab. Patryk Oleszczuk będzie realizować projekt o wartości 1 674 400 zł pt. „Modyfikacje biowęgla i związane z tym implikacje dla środowiska”.

Obaj naukowcy będą kierownikami polskich zespołów badawczych, realizujących zadania projektowe we współpracy z instytucjami badawczymi z Chin. Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2019