Sukcesy młodych naukowców z UMCS w Programie START FNP

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o sukcesach młodych naukowców z UMCS w prestiżowym Programie START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Fundacja po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. 

Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Wśród nich z UMCS znalazło się troje laureatów:

Łukasz

Baran

chemia fizyczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aleksandra

Bogusz

kształtowanie środowiska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rafał

Muda

ekonomia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów:

 • dr Magdalena Migalska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk,
 • mgr Monika Żukowska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Informacje o Programie START oraz pełna lista laureatów

Laureatom oraz ich opiekunem naukowym serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Autor
  Karina Kasperek
  Data dodania
  13 maja 2020