Sukces UMCS w Programie Horyzont 2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej z radością informuje o pozyskaniu przez UMCS blisko 1 mln Euro na realizację projektu pn. „Reinitialise” w ramach programu Horyzont 2020! Kierownikiem naukowym projektu jest dr hab. prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach.

Wielkie gratulacje należą się zwłaszcza Pani Profesor, tym bardziej, że projekt uzyskał maksymalną ilość punktów w ocenie eksperckiej. Jest to pierwszy w historii Programu Horyzont 2020 projekt konsorcyjny koordynowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i nasz pierwszy Twinning. W skład konsorcjum wchodzą Uniwersytet w Maceracie, KU Leuven (w światowych rankingach jakości badań zajmuje 7. miejsce) oraz firma Eurocentro. 

Projekt typu Twinning ma na celu wzmocnienie określonej dziedziny badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze zyskały wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Głównym celem „Reinitialise” jest wzmocnienie doskonałości naukowej i innowacyjnego potencjału badań prowadzonych w UMCS w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych tak, aby wykorzystać w pełni ich możliwości, przy uwzględnieniu etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru tych rozwiązań.

W ostatnim konkursie Twinning możliwe było zaplanowanie dodatkowego pakietu pracy (Work Package) lub zadania (Task) ukierunkowanego na rozwój jednostki koordynatora w zakresie zarządzania i pozykiwania środków na projekty badawcze międzynarodowe, z czego skorzystaliśmy podczas opracowywania wniosku projektowego wspólnie z partnerami. Dzięki temu „Reinitialise”, poza częścią badawczą, zakłada działania Centrum Współpracy Międzynarodowej i Centrum Transferu Wiedzy i Technologii mające na celu wsparcie procesów zarządzania projektami międzynarodowymi w UMCS, zwiększenie zdolności pozyskiwania funduszy z UE oraz rozszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Realizację działań rozpoczynamy w styczniu 2021 roku, projekt potrwa 3 lata.

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2020